21 may 2021-ci il saat 16:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurası

21 may 2021-ci il saat 16:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Mehriban Mirqasım qızı İsgəndərovanın “Kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun inkişafında vergi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 5308.01 - “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Şurada iştirak etmək üçün daxil ola bilərsiz